Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Jurnalism pentru şanse egale

logo_jseDiscriminarea la locul de muncă, situație în care se regăsesc milioane de persoane, violează drepturile umane de bază, având consecinte sociale și economice grave, resimțite la nivel extins. Discriminarea înnăbușă oportunități, blochează manifestarea creativității și accentuează tensiunile sociale și inegalitatea. Combaterea discriminării reprezintă modalitatea principală de asigurare a unui mediu de lucru decent, efectul imediat fiind îmbunătățirea performanțelor obținute de angajați.


Discriminarea poate lua multe forme și poate surveni în multe arii de competență și activitate și presupune tratamentul diferit al oamenilor din cauza unor caracteristici specifice, cum ar fi: rasă, culoare sau sex, conducând la inegalitatea oportunităților și tratamentului. Altfel spus, discriminarea conduce (la) și alimentează inegalitatea. În prezența discriminării, abilitățile și competențele nu pot fi dezvoltate, recompensele la lucru sunt refuzate și astfel, frustrarea, lipsa de putere și umilința preiau conducerea. Eliminarea discriminării la locul de muncă are ca fundament noțiunea de oportunități egale pentru toți cei ce își caută sau ocupă un loc de muncă, indiferent că fac parte din nivelul de management sau cel de execuție. Eliminarea totală a discriminării la locul de muncă reprezintă o parte indispensabilă a unei strategii de dezvoltare economică.

Asociația are ca scop organizarea unor activități și implementarea unor proiecte de susținere și reprezentare a principiului egalității de șanse și de gen în mass-media și în societatea românească prin promovarea de inițiative ale jurnaliștilor, organismelor non-guvernamentale si private, cooperarea, schimbul de informații, realizarea de formate și materiale de presă scrisă și tv care să contribuie la promovarea principiului de egalitate de șanse și gen.

Printre activitătile Asociației se numără:

• monitorizarea proiectelor initiate de jurnaliști și de organizații non-guvernamentale în acest domeniu;

• monitorizarea mass-media pentru evidențierea discursurilor inspiraționale sau discriminatorii și premierea sau sancționarea acestora în spațiul public;

• organizarea de festivități de premiere cu participarea unor personalități relevante în spațiul public;

• organizarea de programe de instruire și formare atât punctuale cât și pentru promovarea învățării continue pe tot parcursul vieții, precum și de programe de comunicare menite să promoveze exemplele de bună practică și / sau analizarea unor probleme și subiecte aflate pe agenda publică;

• elaborarea de studii, rapoarte anuale, broșuri, publicații, comunicate, proiecte legislative, analize și sinteze sau alte documente având drept subiect egalitatea de șanse și de gen și mass-media;

• inițierea, încheierea și implementarea unor parteneriate cu organisme non-guvernamentale din țară sau din afara granițelor, care promovează obiective similare cu ale Asociației Jurnalism pentru Șanse Egale;

• crearea unei comunități jurnalistice interesate de susținerea principiului egalității de șanse și de gen în mass-media, cooperarea și schimbul de informații dintre membrii comunității, crearea și diseminarea de formate de emisiuni audio-video care să ilustreze principiile egalității de șanse și de gen;

• acordarea de asistență socială și juridică în domeniul egalității de șanse și de gen pe piața muncii;

• organizarea de proiecte speciale care să susțină afirmarea principiului egalității de șanse și de gen în societate în ansamblul ei atât în mediul urban cât și rural, dar și în domenii specifice (mediu, tineret etc.)

În elaborarea proiectului Școala Națională de Jurnalism Media FEM s-au luat în considerare toate aspectele legate de respectarea principiului egalității de șanse și a principiului nediscriminării pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu. Participanții la cursuri vor învăța cum să aplice în relațiile profesionale și personale principiul egalitatii de șanse și a non-discriminării.