Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Școala Națională de Jurnalism Media FEM

logo_mediafemObiectivul general al proiectului este consolidarea principiului egalitatii de sanse si de gen in cadrul comunitatii mass media atat prin instruirea membrilor activi, cat si prin calificarea si recalificarea celor activi sau a celor care doresc sa intre in aceasta comunitate, pentru constientizarea drepturilor egale, depasirea stereotipurilor culturale si cresterea incluziunii femeilor si grupurilor vulnerabile.

Acest obiectiv face parte din strategia de dezvoltare pe termen lung a entitatilor partenere in cadrul prezentului proiect, strategie ce recunoaste importanta dezvoltarii si formarii profesionale continue a resurselor umane ca mijloc de succes personal, organizational si al comunitatii. La nivel organizational si comunitar se va obtine pe termen lung o imbunatatire a comunicarii, o crestere a gradului de calificare, eficienta fortei de munca, o imbunatatire a modalitatii de prevenire si gestiune a situatiilor de criza, precum si o echilibrare a vietii profesionale cu cea de familie. Prin modelul propus privind implementarea unor masuri active de formare profesionala in scopul imbunatatirii capacitatii de ocupare si adaptarii flexibile la noile cerinte ale pietei, prezentul proiect reprezinta un vector al dezvoltarii resurselor umane si integrarii durabile pe piata muncii, reducerii si combaterii somajului pe termen lung cat si mentinerii active a fortei de munca din Romania, cresterii competitivitatii acesteia. Proiectul contribuie astfel la realizarea obiectivelor Axei 6 „în contextul societatii bazate pe cunoastere” si la indeplinirea obiectivului de dezvoltare a capitalului uman si crestere a competitivitătii economice, prin activităti destinate calificării sau recalificării persoanelor de sex feminin si apartinand grupurilor vulnerabile, corespunzator DMI 6.3, cat si obiectivului general al POS DRU.

Obiective specifice:. 1. Cresterea nivelului de competente profesionale a 756 de femei si experti mass-media in domeniul serviciilor mass media si conexe, competente ce ii vor propulsa pe cursanti pe piata regionala, nationala si europeana de profil, inclusiv prin organizarea de cursuri de formare profesionala pentru calificari profesionale acreditate de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari. Cursurile de calificare si perfectionare in domeniul mass-media sunt adresate unui numar de 616 de persoane de sex femininde active sau in cautarea unui loc de munca in domeniul mass media si conexe, si 140 de experti mass media, vor determina cresterea nivelului de calificare / recalificare a acestora si dezvoltarea competentelor de utilizare TIC. 2. Informarea a peste 1.000.000 de persoane cu privire la beneficiile FPC si avantajele mobilitatii ocupationale, sectoriale si geografice a fortei de munca, printr-o campanie de informare. 3. Promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen in cadrul societatii civile si a participarii la procese de invatare continua, inclusiv prin instruirea in domeniul egalitatii de sanse a 140 de experti mass-media Proiectul contribuie la realizarea obiectivului: General POSDRU, si anume: a) dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia, prin asigurarea de oportunitati de calificare / recalificare a persoanelor de sex feminin, prin participarea acestora la un program integrat de formare profesionala din perspectiva FPC pe tot parcursul vietii; b) dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva. Obiectivul general al axei prioritare 6 este cresterea nivelului de calificare a persoanelor de sex feminin si apartinand grupurilor vulnerabile, in contextul societatii bazate pe cunoastere, prin participarea la programul de FPC din cadrul proiectului finalizat prin obtinerea unei calificari complete si actuale, corelata la cerintele pietei muncii si a DMI-ului 6.3: prin facilitarea accesului la cursuri de calificare / recalificare a 756 de femei si experti mass-media, punand accent pe dezvoltarea FPC in stransa legatura cu schimbarile permanente intervenite pentru cresterea nivelului de competente profesionale, pentru participarea pe o piata a muncii inclusiva. De asemenea proiectul contribuie la realizarea idicatorului de realizare imediata a Documentului Cadrul de Implementare POS DRU: “Numar de participant femei la programele de calificare/recalificare”, proiectul contribuie la indeplinirea acestui indicator prin calificarea a 456 de femei in meserii din domeniul mass media si 160 de femei perfectionate in acest domeniu. Proiectul contribuie si la realizarea indicatorului de realizare imediata a programului referitor la ponderea participantilor la programe de calificare certificate prin certificarea unui procent de 90% din totalul grupului tinta de 756 de femei care participa la calificare(680). De asemenea, instruirea a 140 de experti mass media interesati de dezvoltarea unei cariere in jurnalism contribuie la dezvoltarea si promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen in societatea romaneasca, asigurarea si promovarea tratamentului si accesului egal pe piata muncii pentru femei si barbati. Prin implementarea viitoare a notiunilor capatate jurnalistii vor face sa fie incurajata egalitatea de sanse pe piata muncii pentru toti, prin implementarea unor campanii de constientizare in ceea ce priveste lupta impotriva discriminarii si violentei si promovarea drepturilor civile.