Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Asztalos Csaba

Jurist și politician, Asztalos Csaba este preşedinte la al doilea mandat al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, al cărui membru în Consiliul Director este încă din anul 2002. Azi secretar de stat, a urmat studii juridice la Universitatea din Oradea, are un MBA în administraţie publică de la Universitatea din Limerick din Irlanda, este doctor în drept internaţional la Facultatea de Drept al Universităţii Bucureşti, cu studii postuniversitare în comunicare şi relaţii publice.

Între 2005 şi 2006 a fost lider de proiect pentru România al programului de Twining Phare RO „Construcţia capacităţii instituţionale în domeniul nediscriminării”, iar anul 2007 îl găseşte ca lider de proiect în Programul Comunitar pentru Încadrarea în Muncă şi Solidaritate Socială PROGRESS 2007-2013 cu proiectul „Îmbunătăţirea managementului cazurilor de discriminare în faţa instanţelor de judecată”

De zece ani este formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii unde predă Prevenirea şi combaterea discriminării, iar în ultimii patru ani a predat Egalitatea în muncă la specializarea Master de Resurse Umane ca lector la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii Bucureşti.

La Școala Națională de Jurnalism Media FEM, Asztalos Csaba susține aspectele juridice ale cursului de informare în domeniul egalității de șanse și de gen.