Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Au început înscrierile la Școala Naţională de Jurnalism Media FEM

Ne trezim dimineaţa, ne însoţesc în trafic până la serviciu şi ne încheiem seara în faţa televizorului privindu-i. Pentru oamenii de media nu e loc de greşeală, de întârziere, de ineficienţă, neprofesionalism sau lipsă de informaţie, dar nici pentru clişee şi stereotipuri de gen. Mass-media este un rău necesar. Mijloacele de comunicare în masă sunt indispensabile, iar gradul de responsabilitate al celor care transmit informaţia este copleșitor. Meseria de jurnalist este cu siguranţă una dintre cele mai dificile, dar şi cele mai pline de satisfacţii. Magia micului ecran ascunde multă muncă şi cere un nivel de calificare corespunzător pentru ca informaţia furnizată zilnic să confirme aşteptările publicului.

Lansată în mai 2014, Şcoala Naţională de Jurnalism Media FEM este singura şcoală independentă de jurnalism din România și răspunde unei nevoi critice de educație aplicată în domeniul mass-media. Până acum, singurele opțiuni la îndemâna unui tânăr care visează la o carieră în media erau fie facultățile de profil – instituții de învățământ profund teoretizate, fie cele asociate unui trust media care impune direcţia de dezvoltare, filtrând informaţia şi adaptând programa de curs la propriile direcții editoriale.

Proiectul Media FEM este o oportunitate reală pentru orice femeie să beneficieze gratuit de formare, dar și de actualizare constantă a cunoștințelor din domeniul media. Proiectul, cofinanțat din Fondul Social European, își propune: 

  • Creşterea nivelului de competenţă profesională pentru 756 de femei şi experţi mass-media în domeniul serviciilor mass media şi conexe, competenţe care le vor facilita accesul pe piaţa regională, naţională şi europeană de profil. Cursurile sunt adresate grupului țintă format din: 616 de persoane de sex feminin active sau în căutarea unui loc de muncă în domeniul mass media şi conexe; 140 de experţi mass-media care vor fi instruiţi în domeniul egalităţii de şanse şi gen, ceea ce va contribui la dezvoltarea şi promovarea acestui principiu în societatea românească, precum şi la promovarea tratamentului şi accesului egal pe piaţa muncii pentru femei şi bărbaţi.
  • Organizarea a 20 de seminarii în centre universitare din Bucureşti-Ilfov şi regiunea Sud-Muntenia (judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Teleorman) pe teme relevante: informarea şi orientarea în carieră pentru femei, facilitarea unei cariere în mass media, dar şi importanţa dezvoltării abilităţilor de comunicare în orice mediu profesional.
  • Participarea la 4 târguri de joburi pentru femeile din grupul ţintă, încurajând astfel integrarea socio-profesională a femeilor din grupurile dezavantajate.
  • Producţia a 30 de emisiuni de televiziune inspiraţionale despre personalităţi din media româneşti care au dobândit notorietate în această industrie.
  • Informarea a peste 1.000.000 de persoane cu privire la beneficiile formării profesionale continue şi avantajele mobilităţii ocupaţionale, sectoriale şi geografice a forţei de muncă, printr-o amplă campanie de informare.

Selectarea cursanților se va face după criterii relevante și vizează persoane angajate sau aflate în căutarea unui loc de muncăîn domeniul media și conexe, dispuse săînvețeși să se adapteze, ale căror calificări nu mai sunt viabile și actualizate la cererea de pe piață sau care doresc să se reorienteze profesional și săîncerce un nou domeniu. De asemenea, ne adresăm persoanelor care lucrează deja în domeniu, dar nu dispun de certificare profesională.

Prin activităţile asumate, proiectul nu doar furnizează cursuri de calificare, ci asigură şi corelarea formării profesionale continue cu nevoile economiei moderne.

Şcoala Naţională de Jurnalism Media FEM va reprezenta punctul de plecare în dezvoltarea cursurilor de calificare și specializare a adulților în domeniu, un cadru în care echipa de proiect să-și transfere experiența și expertiza. În plus, menținerea legăturilor create în cadrul proiectului va oferi un model de bună practică și va conduce la crearea unui nucleu de specialiști și experți organizați într-o echipă unitară de lucru, unde fiecare își cunoaște și îndeplinește foarte bine rolul și îndatoririle.