Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Despre egalitatea de şanse şi nevoia de drepturi egale

Discriminarea la locul de muncă, situație în care se regăsesc milioane de persoane, violează drepturile umane de bază, având consecinte sociale și economice grave, resimțite la nivel extins. Discriminarea înnăbușă oportunități, blochează manifestarea creativității și accentuează tensiunile sociale și inegalitatea. Combaterea discriminării reprezintă modalitatea principală de asigurare a unui mediu de lucru decent, efectul imediat fiind îmbunătățirea performanțelor obținute de angajați.

Discriminarea poate lua multe forme și poate surveni în multe arii de competență și activitate și presupune tratamentul diferit al oamenilor din cauza unor caracteristici specifice, cum ar fi: rasă, culoare sau sex, conducând la inegalitatea oportunităților și tratamentului. Altfel spus, discriminarea determină și alimentează inegalitatea. În prezența discriminării, abilitățile și competențele nu pot fi dezvoltate, recompensele la lucru sunt refuzate și astfel, frustrarea, lipsa de putere și umilința preiau conducerea. Eliminarea discriminării la locul de muncă are ca fundament noțiunea de oportunități egale pentru toți cei ce își caută sau ocupă un loc de muncă, indiferent că fac parte din nivelul de management sau cel de execuție. Eliminarea totală a discriminării la locul de muncă reprezintă o parte indispensabilă a unei strategii de dezvoltare economică.

Prin parteneriatul strategic cu Asociația Jurnalism pentru Șanse Egale, proiectul Școala Națională de Jurnalism Media FEM își propune organizarea unor activități și implementarea unor acțiuni de susținere și reprezentare a principiului egalității de șanse și de gen în mass-media și în societatea românească prin promovarea de inițiative ale jurnaliștilor, organismelor non-guvernamentale si private, cooperarea, schimbul de informații, realizarea de formate și materiale de presă scrisă și tv care să contribuie la promovarea principiului de egalitate de șanse și gen.

În elaborarea proiectului Școala Națională de Jurnalism Media FEM s-au luat în considerare toate aspectele legate de respectarea principiului egalității de șanse și a principiului nediscriminării pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu. Participanții la cursurile de informare în domeniul egalității de șanse vor învăța cum să aplice acest principiu în relațiile profesionale și personale. Ulterior, cursanții (experți mass media) vor contribui activ la educarea publicului prin promovarea acestui principiu și a dreptului nostru, al tuturor, la șanse egale.